ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าว อบต.กุยเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ม.ค. 2564
2 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ม.ค. 2564
3 สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ม.ค. 2564
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนกเล็ก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2564
5 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ม.ค. 2564
6 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 ธ.ค. 2563
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 ธ.ค. 2563
8 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
14 ธ.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ธ.ค. 2563
10 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40