ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 มิ.ย. 2565
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนถึงหยุดไหล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 มิ.ย. 2565
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
4 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 มิ.ย. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 พ.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะเนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาและเฝ้าเพดานอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 พ.ค. 2565
8 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 พ.ค. 2565
9 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 พ.ค. 2565
10 “จดหมายข่าว อบต.กุยเหนือ” ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56