แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สื่่อประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
338
26 มิ.ย. 2562
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
01 เม.ย. 2562
3 คนไทยสุขภาพดีได้ด้วย10 อ. ดาวน์โหลดเอกสาร
341
07 ก.พ. 2562
4 การจัดการ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ดาวน์โหลดเอกสาร
352
10 ม.ค. 2562
5 การจัดการ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ดาวน์โหลดเอกสาร
357
10 ม.ค. 2562
6 "แยกขยะก่อนทิ้ง คัดแยกขยะที่ต้นทาง" ดาวน์โหลดเอกสาร
480
03 ม.ค. 2562
7 สื่อประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
361
28 ธ.ค. 2561
8 ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
465
09 ต.ค. 2561
9 เกร็ดความรู้ "การจัดการขยะอินทรีย์แล้วได้อะไร" ดาวน์โหลดเอกสาร
357
11 ก.ย. 2561
10 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว "วัดถ้ำเขาน้อย" ดาวน์โหลดเอกสาร
348
17 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4